DISCLAIMER
Het verwijzend document maakt deel uit van het KVW Informatie Systeem en is in die zin een officiŽle publikatie van de stichting Kindervakantiewerk Tilburg.
De stichting staat garant voor de inhoud ervan en behoudt zich het recht voor de inhoud zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen.
De informatie mag zonder toestemming van de stichting niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij is bestemd en op geen enkele manier, zowel digitaal als conventioneel, worden vermenigvuldigd en/of gebruikt in een andere publicatie; na schriftelijke toestemming alleen met bronvermelding.
Informatie of klachten over de inhoud van het verwijzend document kunt u melden via het onderaan dat document genoemde e-mail adres.

The refering document is part of the KVW Information System and as such is an official publication of the foundation 'Kindervakantiewerk Tilburg'.
The foundation warrants this information, but holds the right to change it without notice.
It is not allowed to use the information without permission of the foundation for any other purpace and on any way, digital or conventional, copy'd or used in an other publication; after approuval only with full indication of the source.
Information or complaints about the content of the referring document should be addressed to the e-mail address that you can find at the bottom of the document.