Downloads.
Hieronder zijn diverse downloads beschikbaar van documenten, formulieren, e.d. die voor de stichting en/of de afdelingen belangrijk of nuttig zijn.


Algemene formulieren.

DEELNAME
EXCEL-bestand

Formulier deel 1 t.b.v.
deelname (kindlijsten).
(form01.xlsx = 13 kB)
klik hier om te downloaden
klik hier

FINANCIEEL
EXCEL-bestand

Formulier deel 2 t.b.v.
financieel verslag.
(form02.xlsx = 20 KB)
klik hier om te downloaden
klik hier

EXTRA VOORSCHOT
EXCEL-bestand

Formulier voor aan-
vragen extra voorschot.
(form03.xlsx = 14 KB)
klik hier om te downloaden
klik hier

PRIVACY VERKLARING
Adobe-bestand


(privacyverklaring.pdf = 62 KB)
klik hier om te downloaden
klik hierREGISTRATIEFORMULIER
PERSOONSGEGEVENS

Excel-bestand

T.b.v. de A.V.G.
(form08.xlsx = 15 KB)
klik hier om te downloaden
klik hier

SCHADE-AANGIFTEFORMULIER
VRIJWILLIGERSVERZEKERING

Word-bestand

T.b.v. de vrijwilligersverzekering
via de gemeente Tilburg
(form06.doc = 76 KB)
klik hier om te downloaden
klik hier

GEDRAGSCODE
VRIJWILLIGERS

Word-bestand

Model behorende bij
procedure ongewenst gedrag.
(gedragscode.doc = 53 KB)
klik hier om te downloaden
klik hier

MOOI ZO GOED ZO

Adobe-bestand

Aanmeldingsformulier
voor sponsoring.
(form07.pdf = 69 KB)
klik hier om te downloaden
klik hier
Handboek.

Hieronder zijn de bladen uit het "handboek" opgenomen.
Documenten waarop persoonlijke informatie staat, zoals de afrekening, de verantwoording en de adressenlijsten worden hier NIET opgenomen maar altijd per post of e-mail verzonden.
Alle documenten zijn als dbf-bestand opgenomen en hiervoor is de acrobat-reader noodzakelijk.
Let op! sommige bestanden zijn groot dus denk bij een trage internetverbinding aan de downloadtijd.

De laatste update/aanvulling op het handboek was nr. 15, april 2018.

Algemeen.
Titelblad.00-titelblad.pdf (= 106 kB)
Inhoud.00-inhoud.pdf (= 405 kB)

Hoofdstuk 1 - Algemene zaken.
Handboek.01-01.pdf (= 86 kB)
Statuten.01-02.pdf (= 2,1 MB)
Algemeen tijdschema.01-03.pdf (= 199 kB)
Besluitenlijst.01-04.pdf (= 111 kB)
Werkgebied.01-05.pdf (= 1,47 MB)

Hoofdstuk 2 - Administratieve zaken.
Handleiding huisstijl.alleen voor stichtingsbestuur.
Archiveren.alleen voor stichtingsbestuur.

Hoofdstuk 3 - FinanciŽle zaken.
Afspraken over financiŽle zaken.03-01.pdf (= 116 kB)
Formulieren.zie bij formulieren (boven)
Model afrekening.03-afrekening.pdf (= 640 kB)
Subsidieregeling.03-subsidie.pdf (= 3,3 MB)

Procedure financiŽle bescherming.03-02.pdf (= 90 kB)
Voorbeeld teksten.03-voorbeelden.pdf (= 12 kB)

Hoofdstuk 4 - Organisatie.
Ongewenst gedrag.04-01.pdf (= 134 kB)
Profiel vertrouwenspersoon.04-profiel.pdf (= 10 kB)
Procedure aanvraag gratis VOG.
Voorbeeld verklaring omtrent gedrag (VOG).
Model gedragscode vrijwilligers.04-gedrag.pdf (= 310 KB)

Risico inventarisatie (RI&E).04-02.pdf (= 123 kB)
Vrijstelling arbo-regels.04-02A.pdf (= 11 kB)
Model plan van aanpak.04-plan.pdf (= 38 kB)
Model ongevallenregistratie.04-ongeval.pdf (= 174 kB)
Checklist "organisatie".04-lijst1.pdf (= 89 kB)
Checklist "activiteiten".04-lijst2.pdf (= 131 kB)
Checklist "gebouwen/terreinen".04-lijst3.pdf (= 191 kB)
Checklist "bijzonderheden".04-lijst4.pdf (= 92 kB)
Checklist "blanco".04-lijst5.pdf (= 91 kB)

Privacy (AVG).04-03.pdf (= 209 kB)
Voorbeeld privacyregister.04-register.pdf (= 383 kB)
Voorbeeld privacyverklaring.04-verklaring.pdf (= 239 kB)
Voorbeeld verwerkersovereenkomst. nog in bewerking.
Voorbeeld cookie-verklaring.04-cookies.pdf (= 217 kB)

Vergunningen.04-04.pdf (= 123 kB)
Uittreksel APV.04-apv.pdf (= 67 kB)
Checklist evenementenvergunning.04-checklist.pdf (= 4,49 MB)
Model form. tentvergunning.04-tent.pdf (= 4,36 MB)

Verzekeringen.04-05.pdf (= 131 kB)
Polis ongevallenverzekeringen.04-ong.pdf (= 11 MB)
Overzicht VNG-verzekeringen.04-vng.pdf (= 536 kB)
Model schadeformulier VNG.04-schade.pdf (= 621 kB)

Wet- en regelgeving.04-06.pdf (= 90 kB)
Onkostenvergoedingen en declaraties.04-06a1.pdf (= 14 kB)
Subsidies, fondsen en sponsoring.04-06a2.pdf (= 34 kB)
Omzetbelasting.04-06b1.pdf (= 34 kB)
Giften (aangifte inkomstenbelasting).
Toeristenbelasting.
Genotsmiddelen.
Toegang tot natuurgebieden.
Zorgverzekering en ziektekosten.04-06d1.pdf (= 16 kB)
Verkeersregelaar bij evenementen.04-06e1.pdf (= 23 kB)
Auteursrechten.04-06f1.pdf (= 20 kB)
E.H.B.O..04-06g1.pdf (= 16 kB)
Speeltoestellenbesluit.
Kampvuur en stoken.
Veiligheidskaart "blustechniek".
Buitengewoon verlof.04-06i1.pdf (= 20 kB)
Reisdocumenten.04-06i2.pdf (= 15 kB)
Vakantiespreiding.04-06i3.pdf (= 10 kB)
Overzicht vakantiedata.04-06i3-vakanties.pdf (= 37 kB)

Informatie- en veiligheidsbladen.04-07.pdf (= 84 kB)
Lopen van tochten.
Droppings- en nachtspelen.
Gebruik van medicijnen.
Vervoer van materialen.
Vervoeren van kinderen.
Fietsen in groepen.
Activiteiten op het water.
Zwemmen in buitenwater.
Bos- of heidespelen en kamperen.
Model "tekenregistratieformulier".04-07i-tekenregistratie.pdf (= 143 kB)
Voedselveiligheid.
Klimmen.
Gifwijzer.04-07l.pdf (= 24 kB)
In en om gebouwen.
Gebruik van bijlen, zagen of messen.
Gebruiken van gas.

Sponsoring via Mooi zo Goed zo.04-08.pdf (= 98 kB)
Aanmeldingsformulier.zie bij formulieren (boven)

Hoofdstuk 5 - Adressen.
Adressenlijst.05-01.pdf (= 82 kB)