WELKOM OP DE HOMEPAGE VAN DE STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG!
Omdat de activiteiten uiteindelijk door de afdelingen zelfstandig worden uitgevoerd en de stichting slechts een adviserende en co÷rdinerende taak heeft beperken we ons op deze site tot het geven van algemene informatie.
Tevens zijn op de pagina 'afdelingen' de contactadressen opgenomen van de 12 afdelingen met - voor zover voorhanden - een link naar 'hun' eigen site op internet.